GARANTIJOS SĄLYGOS

1. Pagal toliau išvardintas sąlygas, mes suteikiame 3 mėn. garantiją detalėms ir 1 mėn. garantiją darbams, kuriuos atlieka mūsų techninio serviso darbuotojai. Per nurodytus laikotarpius, atsiradus tam pačiam gedimui, sugedus pakeistai detalei (dėl medžiagų kokybės), pakartotinai atliksime darbus nemokamai. Šios negarantinio remonto sąlygos galioja visai UAB “VS SPORT” remontuojamai įrangai, jei nenurodyta kitaip.

2.Bendros nuostatos.

2.1.Pieš pradedant naudoti suremontuotą prekę, būtina dar kartą atidžiai perskaityti prekės naudojimo instrukciją ir susipažinti su techninėmis specifikacijomis;

2.2.Pretenzijos dėl įrangos trūkumų turi būti pareikštos per 3 mėn. nuo tos dienos, kai buvo atlikti remonto darbai;

2.3.Įrenginys turi būti eksploatuojamas (jeigu instrukcijoje nėra numatyta kitaip) patalpoje, kurioje oro temperatūra yra nuo +10 iki +35˚C, o santykinė oro drėgmė neviršija 80% esant 25˚C temperatūrai. Patalpoje negali būti kenksmingų medžiagų, sukeliančių koroziją medžiagų bei dulkių.

2.4.Transportavimo metu esant minusinei temperatūrai, prieš prietaisą įjungiant, reikia palaikyti išpakuotą ne trumpiau kaip 6 valandas normaliose klimatinėse sąlygose.

2.5.Perkėlus prietaisą iš patalpos, kurioje oro temperatūra aukštesnė, į patalpą, kurioje oro temperatūra žemesnė (ir atvirkščiai), prietaiso negalima jungti į elektros lizdą ne trumpiau kaip 3 valandas.

2.6.Prietaisus galima jungti tik į valstybinius standartus atitinkantį (220V, 50Hz) elektros tinklą, kuris yra techniškai tvarkingas. Esant įtampos svyravimams, būtina naudoti įtampos filtrus bei stabilizatorius.

2.7.Saugojant ar eksploatuojant įrenginius draudžiama: prietaisą statyti tiesioginėje saulės šviesoje, arti šilumos šaltinio ar magnetinį spinduliavimą skleidžiančių prietaisų; nuiminėti dangčius ar kitaip ardyti prietaisą; ant prietaiso dėti sunkius daiktus; valymui naudoti alkoholį ar kitus cheminius tirpiklius.

2.8.Kitokie pirkėjo reikalavimai, nei šiose negarantinio aptarnavimo sąlygose nurodyta teisė į prietaiso trūkumų pašalinimą, mūsų suteikiamoje garantijoje nėra numatyti ir nebus tenkinami.

Garantiniai įsipareigojimai.

3.1.Darbų atlikimo ir pakeistų detalių garantinis laikotarpis prasideda nuo darbų priėmimo ir pasirašymo ant originalios darbų atlikimo formos dienos.

3.2.Negarantinis remontas atliekamas tik pateikus prekės įsigijimo dokumentą (sąskaitą-faktūrą arba kasos aparato čekį), bei tiksliai nurodžius defektą arba įrenginio veiklos nesklandumus;

3.3.Negarantinis remontas atliekamas adresu: Tilžės g. 60, LT-91108 Klaipėda, Lietuva arba atvykstant į sutartą vietą, Jūsų nurodytu adresu. Negarantiniam remontui prekę arba detalę pristato ir atsiima, arba transporto išlaidas apmoka klientas;

3.4.Už techninio skyriaus darbuotojo atvykimą kliento nurodytu adresu taikomas papildomas mokestis: Klaipėdos mieste – 10 EUR, Klaipėdos apskritis – 0.90 EUR už kilometrą, likusi Lietuva – kaina sutartinė. (Kainos nurodytos be PVM);

3.5.Visi prietaisai (detalės), būtini remonto darbams turi būti transportuojami saugiai, nuo išorinių pažeidimų apsaugančioje pakuotėje.

3.6.Priimant prekę ar paslaugą negarantinio aptarnavimo metu, būtina patikrinti, ar siųstų/atvežtų prekių komplektacija arba suteikto paslaugos, atitinka tas, kurios buvo užsakytos ir suderintos iš anksto. Dėl prekių ar paslaugų neatitikimo, vėliau pretenzijos nepriimamos;

3.7.Gedimui nepasitvirtinus ar (ir) esant gedimams, kurie nebuvo suderinti iš anksto arba atsiradus negarantinio aptarnavimo eigoje (ne dėl darbuotojo kaltės), visas išlaidas, susijusias su prekės papildomais gedimų nustatymais, detalių užsakymais, pakeitimais bei remontu, klientas apmoka savo sąskaita;

3.8.Prekė (detalė) keičiama arba grąžinami pinigai, jei gedimų, remontuojant nepavyko arba jų neįmanoma pašalinti.

3.9.Jeigu keičiamą dalį reikia siųsti iš gamintojo, negarantinis remontas gali užtrukti iki 2mėn.

3.10.Jei po prekės remonto apie prekės atsiėmimo galimybę informuotas klientas jos neatsiima, po 15 dienų nuo remonto užbaigimo "VS SPORT" pradeda taikyti saugojimo mokestį - €0,60 per dieną;

3.11.Garantinis laikotarpis atliktiems darbams (1 mėn) ir pakeistoms detalėms (3 mėn.) nėra pratęsiamas ar atnaujinamas (t.y. skaičiuojamas iš naujo), jei prietaisas sugenda dėl nenumatytų aplinkybių, t.y. nepastovių elektros įtampos šuolių, neatsakingo eksploatavimo ar kitų aiškiai matomų ar suprantamų pažeidimų dėl vartotojo kaltės ar išorinių veiksnių.

3.12.Garantija netaikoma natūraliai besidėvinčioms dalims (pvz., multifunkcinio centro trosai, bėgimo takelio diržas, suolelių paminkštinimai ir pan).

Garantija netenka galios jei:

4.1.Nepateikiami originalūs techninio aptarnavimą patvirtinantys dokumentai: garantinis talonas, pirkimo čekis (PVM sąskaita faktūra);

4.2.Pažeisti apsauginiai lipdukai, patvirtinantys techninio aptarnavimo darbus;

4.4.Prietaiso ar atskirų jo dalių gedimai atsirado dėl technologinio bei kitokios rūšies natūralaus jų susidėvėjimo.

4.5.Prekė buvo naudojama ne pagal paskirtį, arba nesilaikant eksploatavimo sąlygų, nurodytų sutvarkytos prekės instrukcijose ir (arba) techninio serviso darbuotojo nurodymų (žodžiu arba raštu);

4.6.Prekė buvo mechaniškai pažeista, ardyta ar į ją pateko pašaliniai daiktai, medžiagos, skysčiai (ko pasekoje pasireiškė korozija, oksidacija ir pan.);

4.7.Gedimai yra sukelti stichinės nelaimės (pvz., potvynis, žaibas, žemės drebėjimas ir t.t.);

4.8.Gedimas atsirado dėl per aukštos įtampos ar jos šuolių;

4.9.Eksploatacinės medžiagos neatitinka gamintojo keliamų reikalavimų (pvz., naudojami netinkami elementai);

4.10.Gedimas atsirado naudojant medžiagas ar atsargines dalis, kurios nėra originalios arba rekomenduojamos gamintojo arba pardavėjo;

4.11.Gedimas įvyko dėl programinės įrangos (pvz., kompiuterinio viruso) savavališko modifikavimo;

4.12.Gedimas įvyko dėl netinkamo įrenginio surinkimo, jei įrenginio surinkimą atliko ne UAB “VS SPORT” įgaliotas asmuo.

Ginčai.

5.1.Visi ginčai, kilę dėl garantinio aptarnavimo, sprendžiami abipusiu susitarimu, o nepavykus susitarti, sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.